top of page
Law_edited.jpg

Antikorrupciós Politika

A SYSInfo Kft. folyamatosan felügyeli és fejleszti tevékenységét, szolgáltatásait, irányítási rendszereit és alapvető kötelezettségének tekinti a jogszabályok betartását. Cégünk számára fontos a versenyképes, felelősségteljes, átlátható és korrupciómentes működés. A SYSInfo Kft vezetősége és minden dolgozója egyöntetűen osztja azt a nézetet, hogy a korrupció súlyos társadalmi, erkölcsi, gazdasági és politikai problémákat okozó, fejlődést akadályozó, versenytorzító, jogbiztonságot sértő, emberi jogokat sértő, az üzletvitel költségeit növelő jelenség és bizonytalanságot kelt. a kereskedelmi ügyletekben anyagi károkhoz vezet, rontja a termékek és szolgáltatások minőségét, rombolja az intézményekbe vetett bizalmat és megakadályozza a piacok tisztességes és hatékony működését.


Célja
 

Jelen Antikorrupciós Politika összhangban áll a SYSInfo Kft. víziójával, stratégiájával, céljaival, valamint támogatja a korrupció megelőzését, feltárását és kezelését szolgáló észszerű és arányos intézkedések bevezetését. Az Antikorrupciós Politika segítséget nyújt továbbá abban, hogy Társaságunk elkerülje, vagy legalább csökkentse a korrupció okozta költségeket, kockázatokat és károkat, valamint növelje a SYSInfo Kft. jó hírnevét és megerősítse az üzleti tevékenysége iránti bizalmat. Az Antikorrupciós Politikában foglalt szabályok betartása Társaságunk valamennyi munkavállalójának kötelessége, azonban az antikorrupciós szervezeti kultúra támogatása (beleértve a szabályok kommunikálását és betartatását) a vezetés kiemelt feladata. Jelen Antikorrupciós Politika hatálya a korrupcióra, valamint a hozzá szorosan kapcsolódó, a szervezeti szabályokat és értékeket súlyosan sértő tevékenységekre (például a csalásra, a kartellekre és más tröszt- vagy versenyellenes jogsértésekre, illetve a pénzmosásra) terjed ki.

„A korrupció az emberek ellensége.” – Kofi Annan

Hatály

Jelen Antikorrupciós Politika hatálya a korrupcióra, valamint a hozzá szorosan kapcsolódó, a szervezeti szabályokat és értékeket súlyosan sértő tevékenységekre (például a csalásra, a kartellekre és más tröszt- vagy versenyellenes jogsértésekre, illetve a pénzmosásra) terjed ki. Ez a politika vonatkozik a SYSInfo Kft. minden alkalmazottjára, vezetőjére, igazgatójára, szerződéses partnereire és egyéb érintett felekre. Mindenki köteles betartani ezt a politikát, függetlenül a földrajzi elhelyezkedéstől vagy az üzleti terület jellegétől.


Korrupció és Vesztegetés Fogalma

A korrupció minden olyan magatartás, amely során egy személy tisztességtelen előnyt szerez vagy kínál üzleti, vagy egyéb kapcsolatok során. A vesztegetés az a cselekmény, amikor valaki pénzt, ajándékot, szolgáltatást vagy más értéket kínál, ad vagy fogad el annak érdekében, hogy befolyásolja egy üzleti vagy hivatalos döntést.


Elkötelezettség és Elvárások


Társaságunk felelősséget vállal azért, hogy betartsa az összes rá vonatkozó, korrupciót és vesztegetést tiltó jogszabályt és önkéntesen alkalmazott szabványi előírást, beleértve a következőket:

✓ 2012. évi C. törvény a Büntető törvénykönyvről (Btk.),
✓ 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről,
✓ 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról (Tpvt.),
✓ 2023.évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról, 1
✓ 2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről,
✓ OECD irányelvei,
✓ MSZ ISO 37001:2019 szabvány. Antikorrupciós irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval,
✓ Európai uniós szabályozások,
✓ Foreign Corrupt Practices Act (FCPA),
✓ UK Bribery Act 2010.

​​

Ajándékok és Szórakoztatás: Az alkalmazottak nem fogadhatnak el, és nem kínálhatnak olyan ajándékot vagy szórakoztatást, amely befolyásolhatja üzleti döntéseiket vagy úgy tűnhet, hogy befolyásolja azokat.


Költségtérítés: Minden költségtérítést pontosan és teljes mértékben dokumentálni kell, és meg kell felelnie a vállalat szabályzatainak.


Közbeszerzések és Szerződések: Minden közbeszerzési és szerződéskötési eljárásnak átláthatónak és tisztességesnek kell lennie.

Law_edited.jpg

KÉRDÉSE VAN?

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Jelentési Kötelezettség

A SYSInfo Kft. minden alkalmazottja köteles jelenteni bármilyen gyanús tevékenységet vagy a korrupcióval kapcsolatos aggályokat a kijelölt belső felügyelőnek vagy a vezetőségnek. Minden jelentést bizalmasan kezelünk, és azokat alaposan kivizsgáljuk. A SYSInfo Kft. vezetése - a munkavállalók felé - a következő elvárásokat fogalmazta meg annak érdekében, hogy az antikorrupciós törekvések eredményesek legyenek: Tanulmányozzák át, ismerjék meg és tartsák be a korrupcióellenes jogszabályokat, a Társaságunk által bevezetett eljárásokat és kerüljék az olyan ügyleteket és körülményeket, melyek akár csak a látszatát is kelthetik bármilyen jogszabályba ütköző cselekedetnek (amely egy harmadik fél számára észszerűen korrupciónak tűnhet). Haladéktalanul jelentsék a vezetőség felé, ha a SYSInfo Kft-t érintő korrupcióról szereztek tudomást vagy korrupcióval kapcsolatos aggályaik vannak. Fontos azonban, hogy senkit nem érhet hátrány, diszkrimináció, fegyelmi intézkedés (fenyegetés, elszigetelés, alacsonyabb beosztásba sorolás, előmenetel megakadályozása, áthelyezés, elbocsátás, megfélemlítés, megtorlás, zaklatás), mert jóhiszemű bejelentést tesz.

Következmények


A korrupciós és vesztegetési tevékenységekben való részvétel súlyos következményekkel járhat, beleértve a fegyelmi eljárást, a munkaviszony megszüntetését, és jogi eljárások indítását. A SYSInfo Kft. fenntartja a jogot, hogy minden érintett esetről értesítse a megfelelő hatóságokat.


Oktatás és Tudatosság


A SYSInfo Kft. rendszeres képzéseket biztosít az alkalmazottak számára a korrupció és vesztegetés megelőzésére, valamint a vonatkozó szabályok és eljárások ismertetésére.


Felülvizsgálat és Frissítés


Ez a politika rendszeresen felülvizsgálatra és szükség szerint frissítésre kerül, hogy biztosítsa annak megfelelését a jogszabályi változásoknak és a vállalat belső igényeinek.

 


Hatálybalépés: 2015. január

Állapot: Jóváhagyott
Jóváhagyta: Jánszki Péter ügyvezető
Utoljára frissítve: 2024. február

Law_edited.jpg
ISO9001
ISO14001
ISO27001
bottom of page